Multilingual Turkish Dictionary

ÜMİTİN

ÜMİTİN : Turuz Dictionary


ərənlərin nərsəsi yox itirsin, itirmişsə ümidin. (ərənlərin nərsəsi yox: ərənlərə nərsə qalmaz). (ümidin: umacağın. amacın).{amac hər yolun dalqacıdır) (dalqacı: çaxmıqı. mühərriki)}. (kişi üçün durmuş, yaşam seçdiyi diləklə sürür)

ÜMİTİN : Turuz Dictionary


ərənlərin nərsəsi yox itirsin, itirmişsə ümidin. (ərənlərin nərsəsi yox: ərənlərə nərsə qalmaz). (ümidin: umacağın. amacın).{amac hər yolun dalqacıdır) (dalqacı: çaxmıqı. mühərriki)}. (kişi üçün durmuş, yaşam seçdiyi diləklə sürür)