Multilingual Turkish Dictionary

ÜMİTİNİ

ÜMİTİNİ : Turuz Dictionary

-ümidini itirmək: yesinmək. hüsrana uğramaq. oyqarağmaq. bıqmaq.
yoxsulluqdan yenmişlər.
yaşamdan yesinmək

ÜMİTİNİ : Turuz Dictionary

-ümidini itirmək: yesinmək. hüsrana uğramaq. oyqarağmaq. bıqmaq.
yoxsulluqdan yenmişlər.
yaşamdan yesinmək