Multilingual Turkish Dictionary

ÜMƏNALARI

ÜMƏNALARI : Turuz Farsca - Türkce

ardaqlar ıel ardaqları:el ümənaları