Multilingual Turkish Dictionary

ÜMCƏLƏMƏK

ÜMCƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

imcələmək. işarə edmək

ÜMCƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

imcələmək. işarə edmək