Multilingual Turkish Dictionary

ÜMDƏ BAZAR

ÜMDƏ BAZAR : Turuz Farsca - Türkce

kəsayaq bazar

ÜMDƏ BAZAR : Turuz Farsca - Türkce

çığal (< çiğqal. çiğmal). çiğ, xam malların topdan satış yeri. böyük bazar