Multilingual Turkish Dictionary

ÜMUMDÜNYA

ÜMUMDÜNYA : Azerbaijani English Dictionary

s. world-wide, universal; world; ümumdünya konqresi world congress; sülh tərəfdarlarının ümumdünya konqresi the World Congress of the Defenders of Peace; ümumdünya Sülh Şurası the World Peace Council; demokrat gənclərin ümumdünya federasiyası the World Federation of Democratic Youth; ümumdünya şöhrəti world-wide fame; həmkarlar təşkilatlarının ümumdünya federasiyası the World Federation of Trade Unions [qısa for.: W.F.T.U.]; ümumdünya səyahəti universal travel