Multilingual Turkish Dictionary

ƏÇƏCAN

ƏÇƏCAN : Turuz Dictionary

anacan.
.çonqur quya daş atsan, cumar gedər atacan, yad ellərə qız versən, itər gedər əçəcan. (çonqur quya: dərin quyuya). (əkəcan: atacan). (əçəcan: anacan)

ƏÇƏCAN : Turuz Dictionary

anacan.
.çonqur quya daş atsan, cumar gedər atacan, yad ellərə qız versən, itər gedər əçəcan. (çonqur quya: dərin quyuya). (əkəcan: atacan). (əçəcan: anacan)