Multilingual Turkish Dictionary

ƏÇOV

ƏÇOV : Turuz Dictionary

açov. haça. iki qollu nərsə

ƏÇOV : Turuz Dictionary

açov. haça. iki qollu nərsə