Multilingual Turkish Dictionary

ƏĞLƏB

ƏĞLƏB : Turuz Farsca - Türkce

çoxraq köplənc. {-lənc:-raq}. əğləb.
köplənc dəniz qıyında gögərən otlar

ƏĞLƏB : Turuz Farsca - Türkce

köplənc koplanç.
köplənc, sözü keçən başa gələn olur. (qurd ağzasan quyruğu görünət). (adın çək qulağın bur)

ƏĞLƏB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər.] köhn. kit. çox, en çox, ekseriyyet. Doğru imiş, şairin olmaz imiş məzhəbi! Kafir olurmuş bütün mirzələrin əğləbi. M.Ə.Sabir.
.Islam şəriətinə qail olan Təbrizdə əğləb müsəlmana rast gəlirsən,
onu kefli görürsən. C.Memmedquluzade.