Multilingual Turkish Dictionary

ƏĞRƏBƏ

ƏĞRƏBƏ : Turuz Farsca - Türkce

göstərgə (qolluq. əllik. bildirəc. bəlirtəc. bəlirtci. tanıtcı. əndikator)