Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİRQƏNMƏMƏK

ƏŞİRQƏNMƏMƏK : Turuz Dictionary

əşirgənməmək. əşirgəməmək. qısqanmaq. büzüğmək. büzgünmək. buruğmaq. buruğunmaq. diriğ edmək. ərinmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. əsirgəmək. əsirgənmək. yancamışmaq. qıymamaq. qırtdırmaq. qısqanmaq. qısırqanmaq. çox görmək. heyifsilənmək. heyifsinmək. heyfi gəlmək. muzayiqə edmək

ƏŞİRQƏNMƏMƏK : Turuz Dictionary

əşirgənməmək. əşirgəməmək. qısqanmaq. büzüğmək. büzgünmək. buruğmaq. buruğunmaq. diriğ edmək. ərinmək. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. əsirgəmək. əsirgənmək. yancamışmaq. qıymamaq. qırtdırmaq. qısqanmaq. qısırqanmaq. çox görmək. heyifsilənmək. heyifsinmək. heyfi gəlmək. muzayiqə edmək