Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİTLƏŞMƏ

ƏŞİTLƏŞMƏ : Turuz Dictionary

əşləşmə. ödəşmə. birəşmə. birləşmə. birəşikmə. fitəşmə. fitləşmə. bərabərləşmə. müsaviləşmə

ƏŞİTLƏŞMƏ : Turuz Dictionary

əşləşmə. ödəşmə. birəşmə. birləşmə. birəşikmə. fitəşmə. fitləşmə. bərabərləşmə. müsaviləşmə