Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞİTLƏMƏK

ƏŞİTLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əşləmək.
birləmək. bərabərləmək. bərabər edmək. dənğləmək. dərləmək. dərgimək. dərgəmək. dərcimək. dərcəmək. tarazlamaq.
təkizləmək. izələmək. bərabərləmək.
çeşitləmək. taylamaq. oxşar, bənzərləri birbirinin yanına qoymaq.
ağları alları (qırmızıları) əşitləyib ayrı ayrı endirin

ƏŞİTLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

tənqləmək. dəkləmək. musaviləmək

ƏŞİTLƏMƏK : Turuz Dictionary

irtəkitmək. təkiləmək. dəngələmək

ƏŞİTLƏMƏK : Turuz Dictionary

irtəkitmək. təkiləmək. dəngələmək