Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞANLAM

ƏŞANLAM : Arin Turkish Etimology Dictionary

anlamdaş. mütəradif. sinonim

ƏŞANLAM : Turuz Dictionary

içirdəş. uçurdaş. mütəradif

ƏŞANLAM : Turuz Dictionary

içirdəş. uçurdaş. mütəradif