Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞG RİXTƏN

ƏŞG RİXTƏN : Turuz Farsca - Türkce

yaşıytmaq yaş tökmək. ağlamaq. yağmaq.
günük tünük yaşıytıb durur: gecə gündüz ağlayır, yağır, yaş tökür