Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞLİŞ

ƏŞLİŞ : Turuz Dictionary

yanaçış. çıpıt. sevişiş. yatışış. əşsi, cinsi ilişgi. qaydan. qatdan. qaytaş. qaytac. qaytıc. qaytış. qattaş. qattac. qatnaş. qatnac

ƏŞLİŞ : Turuz Dictionary

yanaçış. çıpıt. sevişiş. yatışış. əşsi, cinsi ilişgi. qaydan. qatdan. qaytaş. qaytac. qaytıc. qaytış. qattaş. qattac. qatnaş. qatnac