Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞLİC

ƏŞLİC : Turuz Dictionary

gici. qıcı. yanaç. əşis (< əş is, iy) əşsi,cinsi qoxu, duyu, sinis, sinisi, hiss.
qıcı çağına gəlmiş

ƏŞLİC : Turuz Dictionary

gici. qıcı. yanaç. əşis (< əş is, iy) əşsi,cinsi qoxu, duyu, sinis, sinisi, hiss.
qıcı çağına gəlmiş