Multilingual Turkish Dictionary

ƏŞLƏŞİM

ƏŞLƏŞİM : Turuz Dictionary

orantı. oran. uyum. uyuşum. uyqarı. orlayış. ilişgi. bağlayı

ƏŞLƏŞİM : Turuz Dictionary

orantı. oran. uyum. uyuşum. uyqarı. orlayış. ilişgi. bağlayı