Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK

ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to eternalize [d.], to perpetuate [d.]; to immortalize [d.]; [abidə qoymaqla] to monumentalize [d.]; xatirəsini əbədiləşdirmək to perpetuate the memory [of]; adını əbədiləşdirmək to perpetuate one;s name

ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

icb.
Əbedi olaraq
nesillerin xatiresinde yaşatmaq, hemişelik xatire qoymaq. Xalq öz qəhrəmanlarının xa-tirəsini əbədiləşdirmək üçün onlara abidə ucaldır.
Hemişelik etmek, ebedi hala salmaq, daimi etmek. O sonsuz eşqini, böyük arzunu; Oz ana dilində əbədiləşdir. B.Vahabzade.