Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏDİLƏTMƏK

ƏBƏDİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qalartılamaq

ƏBƏDİLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qalartılatmaq