Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏDİYYƏTƏ DƏK

ƏBƏDİYYƏTƏ DƏK : Turuz Farsca - Türkce

sürgit

ƏBƏDİYYƏTƏ DƏK : Turuz Farsca - Türkce

turuz həmməşə.
turuz gülər qalasan