Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏDİYYƏTƏ GEDMİŞ

ƏBƏDİYYƏTƏ GEDMİŞ : Turuz Farsca - Türkce

dönməzə yürmüş