Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏDİYYƏTƏ QOVUŞMAQ

ƏBƏDİYYƏTƏ QOVUŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ölməzligə qovuşmaq