Multilingual Turkish Dictionary

ƏBƏDİYYƏTLİK

ƏBƏDİYYƏTLİK : Turuz Farsca - Türkce

qalablıq

ƏBƏDİYYƏTLİK : Turuz Farsca - Türkce

ölməzlik əbədilik

ƏBƏDİYYƏTLİK : Turuz Farsca - Türkce

sonsuzluq əbədilik