Multilingual Turkish Dictionary

ƏBA EDMƏK

ƏBA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

abanmaq

ƏBA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

abanmaq çəkinmək. qaçınmaq

ƏBA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ayanmaq əsrənmək.
ayanmadan verdilər

ƏBA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qaytınmaq çəkinmək.
qaytın!: çəkin