Multilingual Turkish Dictionary

ƏBAŞ

ƏBAŞ : Turuz Dictionary


dikəbaş olmayan: əslək. əsnək (əslək < əsmək). başlı. uslan. uslaş. uzlaş. mə'qul. ağıllı

ƏBAŞ : Turuz Dictionary


dikəbaş olmayan: əslək. əsnək (əslək < əsmək). başlı. uslan. uslaş. uzlaş. mə'qul. ağıllı