Multilingual Turkish Dictionary

ƏBBƏQ

ƏBBƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əbbək. əkmək.
cocux dilində əbək

ƏBBƏQ : Turuz Dictionary

-oy gücün saldırırsa işə, əbbək tapıb salarda dişə. (oy girməsə başa, əl işlər, ağız dişlər, qarın doymaz)

ƏBBƏQ : Turuz Dictionary

əbbək. gəvə. gəvək. çörək. əkmək

ƏBBƏQ : Turuz Dictionary

-oy gücün saldırırsa işə, əbbək tapıb salarda dişə. (oy girməsə başa, əl işlər, ağız dişlər, qarın doymaz)

ƏBBƏQ : Turuz Dictionary

əbbək. gəvə. gəvək. çörək. əkmək