Multilingual Turkish Dictionary

ƏBSƏM

ƏBSƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > əpsəm. yəpsəm. əpsəm. əlkən. alğın. lal. gənğ. güng. tutmaz

ƏBSƏM : Turuz Dictionary

avsum. (< avsunlanmış). duraş. durqun. sakit

ƏBSƏM : Turuz Dictionary

avsum. (< avsunlanmış). duraş. durqun. sakit