Multilingual Turkish Dictionary

ƏBULCƏHL HİNDİVANƏSİ

ƏBULCƏHL HİNDİVANƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

qarqa düləği qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa qoğzağı. qavalabardağı. qavaldız. güdə boylu, pis qoxulu ot. acı xiyar. it qırası