Multilingual Turkish Dictionary

ƏBUS

ƏBUS : Arin Turkish Etimology Dictionary

< yapus. yapılı. qapalı. bağlı. boğnaq. somurtqan. əkşi. asıq. sallaq. qaşqabaqlı

ƏBUS : Arin Turkish Etimology Dictionary

çatıq, əkşi üz

ƏBUS : Turuz Farsca - Türkce

asıqüz

ƏBUS : Turuz Farsca - Türkce

kirik qara qabağ

ƏBUS : Turuz Farsca - Türkce

könük

ƏBUS : Turuz Farsca - Türkce

küsəgən əxmu

ƏBUS : Turuz Farsca - Türkce

qaradon

ƏBUS : Turuz Farsca - Türkce

qaraqabaq

ƏBUS : Turuz Farsca - Türkce

qarasağ

ƏBUS : Turuz Farsca - Türkce

qaşqabaqlı

ƏBUS : Turuz Farsca - Türkce

somurtqan

ƏBUS : Turuz Farsca - Türkce

sorutqan

ƏBUS : Turuz Farsca - Türkce

üzü sallaq