Multilingual Turkish Dictionary

ƏBZAR QUTUSU

ƏBZAR QUTUSU : Turuz Farsca - Türkce

çapağ (xırım xırda yığılan qutu)

ƏBZAR QUTUSU : Turuz Farsca - Türkce

çetgə çitgə. çıtqa. cıtaq. sıtaq. sıtqa (> setqa). içi neçə bölümü ayrılmış əbzar qutusu