Multilingual Turkish Dictionary

ƏCİB GÖRMƏ

ƏCİB GÖRMƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaşırım

ƏCİB GÖRMƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaşırış

ƏCİB GÖRMƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaşırma

ƏCİB GÖRMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gənğinim heyrətlənmə. təccüblənmə. əcib görmə

ƏCİB GÖRMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gənğiniş

ƏCİB GÖRMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gənğinmə

ƏCİB GÖRMƏ : Turuz Farsca - Türkce

şaşırım

ƏCİB GÖRMƏ : Turuz Farsca - Türkce

şaşırış

ƏCİB GÖRMƏ : Turuz Farsca - Türkce

şaşırma