Multilingual Turkish Dictionary

ƏCİBƏ

ƏCİBƏ : Turuz Dictionary

abayıq. acayıb. urkəc

ƏCİBƏ : Turuz Dictionary

abayıq. acayıb. urkəc