Multilingual Turkish Dictionary

ƏCİBDİR!

ƏCİBDİR! : Turuz Dictionary

-çox əcibdir!: alağun!. (< ala qalmaq)

ƏCİBDİR! : Turuz Dictionary

-çox əcibdir!: alağun!. (< ala qalmaq)