Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏ

ƏCƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əçə.
ana.
əmmə.
nənə. yaşlı qadın.
mələkə.
baş. başlıq. rəis.
xatın. xanım

ƏÇƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tuti. bibi. nənə. böyük nənə.
əkə. əyə. böyük bacı

ƏÇƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əcə.
ana.
əmmə.
nənə. yaşlı qadın.
mələkə.
baş. başlıq. rəis.
xatın. xanım.
böyük.
əçəni heçə, ləpəni dəvə yapmaq: abartmaq. mubaliğə edmək.- ağa əçə: ağacə. ağaçə. xanım

ƏÇƏ : Turuz Dictionary

(yaşa). yaşa dolmuş. yaşlı. müsinn.
çəçə. ana. (# əkə: kəkə: ata)

ƏÇƏ : Turuz Dictionary

ana.
əçəsiz: anasız.
əçəli böyümüş: analı böyümüş.
əçəsi ölmüş. anası ölmüş.
əçəsiz əkəsiz: anasız atasız

ƏÇƏ : Turuz Dictionary

-ey deyən əçə yox, qoy deyən qoca: işə baxan yox..¶-tanrı əçə: tanrıca. ilahə.
yatmış tanrıca

ƏÇƏ : Turuz Dictionary

-qayınəçə: ərin böyük bacısı, ablası. (qayın: qatın. qata. quda)

ƏÇƏ : Turuz Dictionary

(yaşa). yaşa dolmuş. yaşlı. müsinn.
çəçə. ana. (# əkə: kəkə: ata)

ƏÇƏ : Turuz Dictionary

ana.
əçəsiz: anasız.
əçəli böyümüş: analı böyümüş.
əçəsi ölmüş. anası ölmüş.
əçəsiz əkəsiz: anasız atasız

ƏÇƏ : Turuz Dictionary

-ey deyən əçə yox, qoy deyən qoca: işə baxan yox..¶-tanrı əçə: tanrıca. ilahə.
yatmış tanrıca

ƏÇƏ : Turuz Dictionary

-qayınəçə: ərin böyük bacısı, ablası. (qayın: qatın. qata. quda)