Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏL AĞZINDA

ƏCƏL AĞZINDA : Turuz Farsca - Türkce

ölüm ağzında can verəndə. canbəsər