Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏLİ İLƏ ÖLMƏK

ƏCƏLİ İLƏ ÖLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ölmə ölmək ölüm çağı çatıb ölmək