Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏLƏ

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çabuq

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaplama

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çapsayış

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dazar

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dazır

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

er

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

erik

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

evət

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

evmə

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ələsmə şitab.
bu işdə ivəlik olmaz

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

hiz tiz tez. qız (qızmaq). haşarı. həşəri. daşarı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. çıpacan. çipəcən (< çırpmaq). zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. qızı. çalıq. qızqın. qırsız. qızaq. qızat

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

hövül təcil

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ir

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

irik

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ivəlik t

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ivəliş

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ivəyiş

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ivmə

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ivmə

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ivrəniş

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ivrənmə

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qazar

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qazır

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıscaq

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qısdırbas şitabla. fori

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıssaq

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıvraq

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qızdırbas

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoğaraq

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoğraq

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoparaq

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoparıq

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qozaba

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tez tələsik.
tez ol: tələs: tezdən

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tələsik

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tələsiş təcil

ƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tələsmə

ƏCƏLƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
is. Telesme, bir işi tez-telesik görmeye çalışma, sebirsizlik göster-me. □ Əcələ etmək
telesmek. Arıq atlı konka stansiyaya yaxınlaşmışdı, o minmək üçün əcələ edərkən ağır bir qol çiynindən yapışdı. A.Şaiq. [Sefereli:] Rica edirəm, əcələ ediniz. H.Nezerli.
zərf ve sif. Telesik, celd, tez-telesik.
Bir paramız əcələ bir dəstə sazlayıb qış-qırırıq. C.Memmedquluzade. [Roza:] Neçin? Əcələ bir işinizmi var? H.Cavid. □ Əcələ ilə
telesik, süretle, tez, celd. [Gülçöhre:] Görürsən, mənim başıma nə işlər gətirir-lər?.. Mümkün var isə, gəl tez qaçaq (əcələ ilə dartınır). ü.Hacıbeyov. Xidmətçilər əcələ ilə o tərəf-bu tərəfə hərəkət edirdilər. M.İbrahimov.