Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏLƏ İLƏ

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

alman

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çalt cəld. atüstü. tez. fori. iti.
atüstü ged gəl

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dazara dazar

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dazara dazır

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dazıra dazır

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

er irik

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

hövlük

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ir irik

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qazıra qazar

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qazıra qazır

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıscaqlı

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qısdırbas

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıssaqlı

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıstağ tələsik

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qızdırbas

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tez tezik

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tezlik

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tələsikliklə

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tərtələsik alaverə. əlbəhövül. çapalaq. tezlik. səriən

ƏCƏLƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tizov iticə. tizlik bilən.
işlərini tizov qılıb getdi