Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏLƏ EDMƏYƏN

ƏCƏLƏ EDMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

ağır təprəşən

ƏCƏLƏ EDMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

salız

ƏCƏLƏ EDMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

salızar

ƏCƏLƏ EDMƏYƏN : Turuz Farsca - Türkce

tələsməyən ehmalkar