Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏLƏ ELƏMƏK

ƏCƏLƏ ELƏMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tezinmək hövl edmək.
gec qalma tezin. əcələ elə.
çox tezinmə, tezquta (vaxda) çox var