Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏLƏ ETDİRMƏK

ƏCƏLƏ ETDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

asımlamaq

ƏCƏLƏ ETDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

itilətməq

ƏCƏLƏ ETDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tələsdirmək

ƏCƏLƏ ETDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

təzlətmək