Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏLƏ ETTİRMƏK

ƏCƏLƏ ETTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çaşırtmaq şaştırmaq.
əcələ etmə: şaşıma

ƏCƏLƏ ETTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dalaşdırmaq

ƏCƏLƏ ETTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

davrandırmaq

ƏCƏLƏ ETTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

evdirmək

ƏCƏLƏ ETTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ivdirmək

ƏCƏLƏ ETTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

talaşdırmaq

ƏCƏLƏ ETTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tavratmaq

ƏCƏLƏ ETTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tələsdirmək

ƏCƏLƏ ETTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tələsmək əcələ edmək

ƏCƏLƏ ETTİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tullanmaq