Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏLƏ KƏRDƏN

ƏCƏLƏ KƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

ivmək tivmək. tivirmək. < təpirmək. tələsmək