Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏLƏCİ

ƏCƏLƏCİ : Turuz Farsca - Türkce

evək

ƏCƏLƏCİ : Turuz Farsca - Türkce

evəkər

ƏCƏLƏCİ : Turuz Farsca - Türkce

içidər

ƏCƏLƏCİ : Turuz Farsca - Türkce

ivəcən

ƏCƏLƏCİ : Turuz Farsca - Türkce

ivək

ƏCƏLƏCİ : Turuz Farsca - Türkce

ivən

ƏCƏLƏÇİ : Turuz Farsca - Türkce

dalasun tələsən. ivəcən. ivəgən. evəcən. evəgən. saçul. çaçul. çapul