Multilingual Turkish Dictionary

ƏCƏLƏYƏ SALMAQ

ƏCƏLƏYƏ SALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tezindirmək

ƏCƏLƏYƏ SALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tələsitmək tələsdirmək.alaverə salmaq. (dalaşdırmaq. dolaşdırmaq)