Multilingual Turkish Dictionary

ƏCAİB

ƏCAİB : Azerbaijani English Dictionary

I. c.
[qəribə] strange, odd, queer;
[ecazkar] miraculous; [valehedici] wonderful, wondrous; marvellous, charming II. z. strangely, in a strange way

ƏCAİB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər.]
çox qeribe, çox teec-cüblü, qeyri-adi, görünmemiş. [Kerem:] Yolda bir əcaib milçək görmüşəm, onu sizə sazla deyəcəyəm. "Əsli ve Kerem". Əcaib məxluqat görünürdü: kimi buynuzlu və at ayaqlı idi, bəzisi yarıöküz, yarıadam idi. çemenzeminli. Işarə verildi və kiçik təyya-rələr bir-birinin ardınca əcaib rəngarəng quşlar kimi havaya uçdu. M.Rzaquluzade. // Zerf menasında. Əcaib danışmaq. Belə şeylər adama əcaib görünür. // is. Görünme-miş şey, çox qeribe şey, çox teeccüblü şey, qeyri-adi şey. Yetim əlində qoğal, əcaib! (Ata. sözü). Xət-xət çəkəndə damdı qələm-dən; Sinəndəki xaldı, nə əcaibdi! Qurbani.
Heyranedici, misilsiz, xariqülade, valehedici. Bu gün bir əcaib gözəl sevmi-şəm; Beləsi olmaz heç vilayətdə. M.P.Vaqif.