Multilingual Turkish Dictionary

ƏCUZƏ

ƏCUZƏ : Turuz Farsca - Türkce

oşğanc

ƏCUZƏ : Turuz Farsca - Türkce

uqşanc

ƏCUZƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəmpir kaftar

ƏCUZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qarı

ƏCUZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qarıcıq ifritə

ƏCUZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qocaqarı

ƏCUZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurtı

ƏCUZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurtqa

ƏCUZƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Pisxasiyyetli ve bed-leker arvad.