Multilingual Turkish Dictionary

ƏCZ

ƏCZ : Turuz Farsca - Türkce

qarşılıq

ƏCZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] klas. Acizlik, iqtidarsızlıq. Əcz ilə dedi ki: "Ey xudavənd; Şahənşəhi-adilü xirədmənd!" Füzuli. [İblis Arife:]
.Əzizim, çocuq olma! Arif! Mana bax, əczi burax, hissə qapılma. H.Cavid.
.Sitarə Mən-surun əlini əcz ilə tutub dizi üstə oturub:
Aman Mənsur! Məni hicr oduna yandırma.
C.Cabbarlı.