Multilingual Turkish Dictionary

ƏDİBDƏN

ƏDİBDƏN : Turuz Farsca - Türkce

sözərindən bilgədən. çeçendən.
bacarçıdan iş qalar, sözərindən söz qalar, igid ölər iz qalar, odu sönər köz qalar, karvan köçər yurt qalar. (bacarçıdan: ustaçı. peşəkardan)